Kunstner gjør ord om til tegninger

Published August 15, 2020 2 Views

Rumble Jonathan Stephen Harris er en amerikansk kunstner med et talent for å omdanne hverdagsord til bilder som samsvarer med deres betydning.