Traffikkansvarlig danser boogie mens han styrer trafikken

Published August 15, 2020 3 Views

Rumble Dette opptaket i Franklin, Tennessee viser en humoristisk politimann som danser i gata trinnvis for å styre trafikken.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI