Uvanlig: bergingsbil sett mens den transporterer to kjøretøy på samme tid

Published August 13, 2020 2 Views

Rumble Forvirret? Denne uvanlige hendelsen fant sted på en motorvei i Portugal. Bergingsbilen transporterer en annen bergingsbil med en bil på seg.