Cảnh báo: Quán ốc "lẫn" sạn, cát ven đường ở SG đồng giá 20 nghìn

Published November 2, 2018

Rumble Cảnh báo: Quán ốc "lẫn" sạn, cát ven đường ở SG đồng giá 20 nghìn, nhiều hiểm họa "sinh sôi"

... and disable advertisements! No kidding :)