Cảnh báo: Quán ốc "lẫn" sạn, cát ven đường ở SG đồng giá 20 nghìn

Joo_JangPublished: November 2, 2018
Published: November 2, 2018

Cảnh báo: Quán ốc "lẫn" sạn, cát ven đường ở SG đồng giá 20 nghìn, nhiều hiểm họa "sinh sôi"

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments