Ngôi nhà đắt nhất thế giới: Gia đình 5 người ở, cao 27 tầng, 600 người giúp việc

Published September 28, 2018

Rumble Ngôi nhà đắt nhất thế giới: Gia đình 5 người ở, cao 27 tầng, 600 người giúp việc

0 COMMENTS