Παντελής Μπούμπουρας. Έλληνες και Ουκρανοί είμαστε πολύ κοντά

Published September 6, 2018 509 Views

Rumble Ο Παντελής Μπούμπουρας πρόεδρος του Ιδρύματος Μπούμπουρα μιλά για το ελληνικό πάρκο της Οδησσού το οποίο χρηματοδότησε

... and disable advertisements! No kidding :)