Ρωμανός Ροδόπουλος. Σύμβουλος διοίκησης Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Published September 6, 2018 202 Views

Rumble Ο κ. Ρωμανός Ροδόπουλος σύμβουλος διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου μιλά για το νέ απρογράμματα σπουδών

... and disable advertisements! No kidding :)