ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ..! | Oneindia Kannada

OneIndia_KannadaPublished: August 15, 2018
Published: August 15, 2018

Today all over Karnataka people are celebrating Nagarapanchami. Even in Tulu Nadu people have celebrated the festival.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments