കേരളത്തിൽ ഇനിയും ദുരന്തമഴ ,പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ | Oneindia Malayalam

OneIndia_MalayalamPublished: August 12, 2018Updated: August 13, 2018
Published: August 12, 2018Updated: August 13, 2018

Weather forecast Centre Says rain will continue in kerala

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ കുറയുകയും അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിലേക്ക് കുറവ് വരികയും ചെയ്തതോടെ ജലനിരപ്പിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ടായി. അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജലമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നത്.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments