ನೆಹರು ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ದಲೈಲಾಮಾ | Oneindia Kannada

OneIndia_KannadaPublished: August 10, 2018
Published: August 10, 2018

ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೌದ್ದ ಗುರು ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Buddist priest 14th Dalai Lama apology for his comment about first prime minister Jawaharlal Nehru. He was said that Gandhi wants to make Jinna as Prime minister but Nehru's self-centered attitude did not let Gandhi to do so.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments