கலைஞரின் இலக்கியத்தை பற்றி அண்ணாதுரையின் கருத்து

OneIndia_TamilPublished: August 9, 2018
Published: August 9, 2018

கலைஞரின் இலக்கியத்தை பற்றி அண்ணாதுரையின் கருத்து. கூறுகிறார். அதில் சினிமா, மேடை பேச்சு, எழுத்து மற்றும் அமைச்சகம் பற்றி தன கருத்துகளை கூறினார்

Annadurai about karunanidhi's literature and applauds his student's skill on literature, cinema and politics.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments