ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಗ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ ಸಿ

OneIndia_KannadaPublished: August 7, 2018
Published: August 7, 2018

Pommala Sunil Kumar took charge as Deputy Commissioner of Koppal, Karnataka. Pommala Sunil Kumar 2011 batch IAS officer who worked as software engineer for 7 years in America.

ಕೊಪ್ಪಳದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್‍ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಕನಗವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments