Sầu riêng ăn xong trả lại hột về đến Sài gòn, người mua nườm nượp, muốn mang về phải đặt cọc

Joo_JangPublished: August 2, 2018
Published: August 2, 2018

Sầu riêng ăn xong trả lại hột về đến Sài gòn, người mua nườm nượp, muốn mang về phải đặt cọc

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments