பெங்களூரில் வரிசையாக மூடப்படும் பப்புகள்...என்ன காரணம்?- வீடியோ

OneIndia_TamilPublished: August 1, 2018Updated: August 2, 2018
Published: August 1, 2018Updated: August 2, 2018

பெங்களூரில் இருக்கும் பெரும்பாலான பப்புகள் இந்த மாத இறுதிக்குள் மூடப்பட உள்ளது. பெங்களூர் மாநகர நிர்வாகிகளின் கண்டிப்பை அடுத்து, பல பப்புகள் மூடப்பட உள்ளது.

No more yo-yo in Bengaluru, Police is Shutting Down Hundreds of Pubs in the cool city. Bangalore is closing down all the pubs by this month end.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments