UAMRPL - Anthem Dark

Published October 22, 2016

Rumble Performed by Yaroslav Prykop. Produced by Sergiy Karamushka & Yaroslav Prykop.
Mashup based on National Anthem of Ukraine and "After Dark" by Tito & Tarantula.
Written by Steven Hufsteter, Tito Larriva, Pavlo Chubynsky, Mykhailo Verbytsky.

UAMRPL VIDEO
Directed by Ivan Zavrazhnov. Director of photography (DOP): Oleksandr Shyshman.
Edited by Ivan Zavrazhnov & Oleksandr Shyshman. Post-production: Oleksandr Shyshman.
Graphic designer (CGI): Oleksandr Shyshman. Costume designer: Halyna Vlady.
Stage designers: Oleksandr Borblyk, Dmytro Zhyhula & Arkadiy Kolinichenko.
Lighting designer: Valeriy Ralyuk. Make-up artist, hair & style: VORONIN|production.
© 2015 UAMRPL

0 COMMENTS