20 המשפטים הבאים ישנו לגמרי את הדרך שבה אתם חושבים

Published April 25, 2016 10,775 Plays

Rumble / Creative Visualsבכל יום אנו יכולים ללמוד משהו חדש, ולהבין שמה שחשבנו שידענו עד כה התברר כשגוי. 20 המשפטים הבאים הם אינם ציטוטים, אלא מחשבות והגיגים שתפקידם לגרום לנו להבין את הדברים שלא הבנו עד היום או שלא חשבנו עליהם מספיק לעומק.

0 COMMENTS