Kỹ thuật câu cá lóc thiện nghệ bằng mồi nhái

MMO4MEPublished: December 8, 201516 views
Published: December 8, 2015

Khi câu ở ruộng lúa hay ao hồ, đầu bàu … có lúa hay những vạt cỏ mọc cao và dày ta mới áp dụng cách câu nhắp. câu nhắp là cách đứng tại chỗ rồi rung nhẹ đầu cần câu, sao cho cục mồi cứ nhảy lên nhảy xuống trên mặt nước, giữa các bụi lúa, bụi cỏ cao nhằm đánh lừa con cá lóc, tin chắc đó là con nhái đang nhảy.

Tìm hiểu các loại thức ăn cho cá lóc
Thế nhưng, tính cá lóc vốn đa nghi, dù có tin ngay đó là con cóc, con nhái thật chúng cũng chưa vội “xuất đầu lộ diện” trồi lên táp mồi ngay đâu. Vì vậy, ta cần kiên nhẫn trụ chân tại chỗ tiếp tục nhấp mồi quanh khu vực có bán kính chừng một mét đó thêm năm bảy phút nữa để xem động tĩnh ra sao. Nếu vẫn không thấy cá táp mồi thì rê cần sang đám lúa hay đám cỏ kế cận nhắp một lúc. Sau đó lại nhắp mồi ở khu vực cũ. Nếu quả thật vùng đó có cá lóc thì nhiều cơ hội cá sẽ cắn câu.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments