Tuyệt vời cách câu cá rô bằng lưỡi câu không cần mồi

MMO4MEPublished: December 7, 201519 views
Published: December 7, 2015

Tôi biết ít nhất 3 cách câu cá không cần mồi và tôi đã sử dụng khá thành công 2 trong 3 cách này.
- Sử dụng cần câu tay, lười chùm laọi 6 hoặc 8 lưỡi. Đây là một cách câu ác "phi thể thao". Đơn giản là quăng lưỡi câu xuỗng, đợi lưỡi chìm xuống cách mặt nước khoảng 0.5m thì giật ngang cần câu, làm chùm lưỡi câu bị kéo chạy ngang dưới nước, nếu có chú cá nào đi ngang sẽ dính ngay. Chác này rất nguy hiểm vì lưỡi cau có thể văng lên khỏi mặt nước, gây nghuy hiểm.
Hơn nữa cách này chỉ thành công với các hồ nhiều cá và thường thì người ta rải thính xuống nước để dụ các nổi lên.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments