Báseň v přítomnosti.. v jediném zrnku písku.. pro všechny, co sní 💖🏝🌅

Published August 31, 2022

Podobná tvorba: (báseň od Slunce) https://rumble.com/vfnn0b-bse-od-slunce-pro-lidi.html Další básně: https://citem.webnode.cz/poezie/
Možnost podpoření mé tvorby na stránkách, jež jsou zmíněny ve videu.. 💜

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM