TRANSHUMANIZM NARODÓW - największe zagrożenie Covid-19

Dr Ricardo Delgado : prof. biologii Uniwersytetu Santiago de Chile, biostatystyk, założyciel i dyrektor La Quinta Collumna

La Quinta Collumna: międzynarodowa organizacja składająca się z naukowców wszystkich dyscyplin na najwyższym poziomie, ludzi z całego świata, którzy chcą zachować istotę człowieka, szacunek dla ludzkości i jej godności jako unikalnego gatunku.

Wiedząc, że kampania « szczepień » jest globalna, trzeba powiedzieć, że znajdujemy się przed problemem zaniknięcia rodzaju ludzkiego, w najbliższej przyszłości, w tej formie, jaką teraz znamy. Oni to nazywają « post » albo « transhumanizm » albo po prostu projekt « Człowiek 2.0 ». Na tym nowym etapie automat, który przeżyje będzie pozbawiony jego własnych rozmyślań, jego niezależności i jego wolnej woli. Będzie to pewien rodzaj niewolnika, osłabionego i całkowicie zależnego od oligarchów-technokratów. QUINTA COLUMNA składa się z kilku milionów osób na całym świecie, którzy chcą zachować istotę osoby ludzkiej, a także szacunek dla ludzkości i godność ludzkiej osoby jako szczególnego gatunku. QUINTA COLUMNA wyniosła na swiatło dzienne tę zbrodnie przeciwko ludzkości, która jest obrazą życia i samej natury ludzkości. Dziękujemy z góry za dzielenie się tą tak ważną informacją w Waszym otoczeniu.

Artykuł z tłumaczeniem: https://psnlin.pl/video,transhumanizm-narodow-najwieksze-zagrozenie-covid-19,108.html

Loading comments...