8 months ago

# 464 – BEVIS - Pfizers biovapen ändrar ditt DNA

Svenska forskare vid Lunds universitet har BEVISAT att Pfizers s.k. vaccin mot Covid-19 ändrar människans DNA. Lyssna på dessa 3 läkare som kommenterar dessa forskares rapport och vad det innebär. Såklart omnämns inte detta i svensk main stream media där censuren är total. SVENSKTEXTAD!
Min källfil:
https://www.bitchute.com/video/QwSo8Fm8oWrW/
Forskarrapporten:
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73
Forskarrapporten på svenska (Googleöversatt):
https://www.dropbox.com/s/0ab7dr8adrsmhmn/Studie%20Lund%20om%20vaccin%20p%C3%A5%20svenska.pdf?dl=0

Loading 12 comments...