indexpromocija's Videos

U Bjelovaru spašeno pet psića54s

U Bjelovaru spašeno pet psića

Pet psića staro od 2.5 do 7 mjeseci spašeno je u Bjelovaru. Svi su pothranjeni i puni buha jer se obitelj koja ih je držala nije imala novca brinuti o njima.