Patriotik Media Tv

Patriotik Media Tv

Patriotik Media Tv
  1. Gjenerali Flynn: Ky është kufiri ynë jugor. Ky është një pushtim,Biden nuk bën asgjë.

    Gjenerali Flynn: Ky është kufiri ynë jugor. Ky është një pushtim,Biden nuk bën asgjë.